Lukáš Paleček

Lukáš Paleček je člověk s velmi kreativním přístupem k životu. Navzdory poruše řeči je velmi komunikativní. Rád dělá jiným lidem radost: kolegům z Ateliéru nosí vlastnoručně pečené dobroty, praktikantkám dává květiny. Má velký zájem o techniku, zejména o staré přístroje jako jsou pračky Romo a Tatramat nebo magnetofony a rádia značky Tesla. Jeho pantomimy s imaginárními pračkami a sekačkami mohou být označeny jako „performance brut“. Ze starých součástek sestavuje svoje vlastní přístroje. Palečkovy kresby zobrazují vnitřky nejrůznějších elektrospotřebičů. Pracuje pastelkami, fixami nebo propiskami na malém formátu.

 Gramofon Tesla  Tatramat (1)  Rádiowalkman  Ruské rádio  Tatramat (2)  Projektor
 Obří chata  Rádio  Magnetofon Tesla  Věž (1)  Auto  Býk 380
 Pračka  Walkman