O nás

Ateliér radostné tvorby

Výtvarný Ateliér radostné tvorby (A.R.T.) je iniciativou spolku ALTÁN ART. Ateliér je určen pro umělce, jejichž chápaní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, a kteří jsou majoritní společností označováni jako hendikepovaní, postižení nebo duševně nemocní. Smyslem A.R.T. je vytvářet pro tyto tvůrce kreativní prostředí, kde panuje svoboda, výtvarná práce je radostí a je prostředím pro tvorbu, kterou lze posuzovat podle přísných uměleckých kritérií. Ta bývá zařazována do art brut – umění v surovém stavu, které v poslední době stále více splývá se současným uměním. A.R.T. se chce začlenit mezi obdobné kreativní ateliéry ve světě, jejichž cílem není ani arteterapie, ani naplnění volného času, jsou místem tvůrčí svobody, kde mají umělci k dispozici kvalitní výtvarný materiál a profesionální zázemí, nikoliv však pedagogické či terapeutické vedení, které by ovlivňovalo charakter jejich výtvarného jazyka.  A.R.T. zahájil svou činnost v roce 2013 v rámci projektu Evropského sociálního fondu OPPA pod spolkem SALET, od roku 2015 působí A.R.T. pod domovským spolkem ALTÁN ART. Spolek SALET přesunul aktivity výtvarného ateliéru do Javorníku, kde vzniká obdobný výtvarný ateliér. Od počátku působí Ateliér radostné tvorby v Praze 7,  Nad Královskou Oborou 55 a profesionální zázemí zde vytváří pracovní tým – umělecký odborný garant Terezie Zemánková, výtvarný asistent Otto Kouwen a manažer projektu Vladimír Drábek.

 

Od vzniku ateliéru A.R.T. působilo v ateliéru více než dvacet výtvarníků. V současné době v ateliéru pracuje aktivně dvanáct umělců, kteří zde mají možnost tvořit čtyřikrát týdně, kde jsou jim k dispozici výtvarné prostředky i materiál bez jakýchkoliv poplatků. Ateliér pořádá pravidelné výstavy, cca pět ročně v prostorách netradičních (zdevastovaný nově objevený prostor bývalého Domu uměleckého průmyslu, kde v současné době působí Antikvariát 11) i v prostorách renomovaných (centrum současného umění DOX). Úzce spolupracuje s Akademií výtvarných umění, se kterou uspořádal dvě společné výstavy pod názvem Umění je jen jedno!

 

Ateliér je finančně podporován hl.m. Prahou, m.č. Praha 7 a m.č. Praha 5, nadací Umění pro zdraví a v poslední době je výraznou pomocí podpora Nadačního fondu AVAST. Spolupracujeme dále s Arcidiecézní charitou Praha, se společností The Prague Concert a s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Nedílnou součástí financování je prodej a pronájem obrazů, z jejichž zisku získávají 40 % samotní umělci. Výtvarná díla je možné shlédnout na těchto stránkách v e-shopu nebo v plném rozsahu a v originálech po domluvě přímo v ateliéru.

 

Kulturně komunitní centrum ART na Letné

V březnu 2017 byl zahájen další projekt spolku ALTÁN ART, z.s. „Kulturně komunitní centrum ART na Letné“, ve zkratce KKC ART. Jedná se o projekt Evropských strukturálních a investičních fondů, který je spolufinancován Evropskou Unií a Hl. m. Prahou a je registrován pod číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000241. Je založen stejně jako Ateliér radostné tvorby na výtvarné práci, přičemž cílová skupina je rozšířena o seniory a částečně i o místní komunitu se zaměřením na děti a mládež. Na rozdíl od ateliéru není určen jen pro lidi s výtvarným talentem, je určen i pro ty, které malování  jen baví a je určen i pro ty, kteří si myslí, že vůbec malovat neumí nebo je malovat doposud nenapadlo. Odbornou garantkou projektu je Terezie Zemánková, sociální pracovnicí Květa Surová, výtvarnými pracovními asistenty Renáta Drábková, Tereza Indráková, Marie Veselá a Martin Mrkva, finanční manažerkou Leona Němečková a projektovým manažerem Vladimír Drábek. Bližší informace k projektu najdete na www.kkcart.net.